CATOGEOTEKNIKK  - fundamentering, st√łttemurer, armert jord
Velkommen!catogeoteknikk Solberg, har som mål og ikke bare hjelpe deg med å kartlegge grunnforholdene, men også forslag til fundamentering av dine prosjekter, så som nye eneboliger, tilbygg til eksisterende bebyggelse, støttemurer i betong, naturstein eller armert jord.  

La oss diskutere dine idéer. Din konsultasjon er gratis og bare en telefonsamtale unna.

mobiltlf: 905 56 754
e-post: cat-sol@online.no
Webside drives av  Vistaprint