CATOGEOTEKNIKK  - fundamentering, støttemurer, armert jord
Om oss

Min lange erfaring som geotekniker i Statens vegvesen tror jeg vil komme til nytte når du skal søke om byggetillatelse for nye eller tilbygg på eneboliger, og om du skal bygge en støttemur der det er mistanke om dårlige grunnforhold. 

Jeg håper å kunne gi deg denne muligheten til å få i gjennom byggesøknaden raskest mulig til en rimelig kostnad.

Kontakt:
Cato Solberg

Sted:
Revåveien 51 B3070 Sande i Vestfold

Tid:
Man - Fre: 9:00 - 17:00
Lør: 10:00 - 17:00

Webside drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.